» Javno nadmetanje za 32 gradske nepokretnosti

Javno nadmetanje za 32 gradske nepokretnosti

Komisija za sprovođenje postupka otuđenja javnim nadmetanjem nepokretnosti, na osnovu Rešenja gradonačelnika, oglasila je za otuđenje 32 poslovna prostora na kojima je nosilac prava javne svojine Grad Beograd. Poslovni prostori, njih 28, nalaze se u naselju „Stepa Stepanović” u ulicama Šumadijske divizije, Generala Vladimira Kondića, Timočke divizije, Generala Ljubomira Milića i Generala Štefanika i veličine su od 31 do 71 kvadratnog metra. Dva poslovna prostora nalaze se u Vojvođanskoj 15 – poslovna zgrada, površine 812 kvadratnih metara, u Vele Nigrinove 8 i jedan poslovni prostor od 37 kvadratnih metara u Olge Alkalaj 2.

Na javnom nadmetanju mogu da učestvuju sva fizička i pravna lica, u skladu sa zakonom, koja do 4. oktobra dostave potpune prijave. Prijava mora biti čitko popunjena sa naznačenim rednim brojem nepokretnosti iz oglasa za koju se lice prijavljuje. Lica koja su zainteresovana za kupovinu više nepokretnosti, moraju dostaviti prijavu za svaku nepokretnost posebno. Razgledanje nepokretnosti je svakog radnog dana od 19. do 30. septembra od 11 do 15 časova, uz obaveznu prethodnu najavu. Navedeni poslovni prostori otuđuju se u viđenom stanju bez prava kupaca na naknadnu reklamaciju. Kupci su u obavezi da izmire eventualne obaveze proistekle iz vlasništva i korišćenja nepokretnosti (utrošak električne energije, komunalne obaveze i drugo).

Sve potrebne informacije povodom oglasa (tekst oglasa, obrazac prijave, uputstvo o načinu uplate depozita), kao i uvid u dokumentaciju u vezi sa nepokretnostima (izvod iz lista nepokretnosti, procena tržišne vrednosti stana), mogu se dobiti u Sekretarijatu za imovinske i pravne poslove u Ulici 27. marta 43-45, I sprat, kancelarija broj 156, telefon broj 011/2753-763, od 9 do 15 časova.

U javnom nadmetanju mogu da učestvuju samo ona lica koja podnesu blagovremenu i potpunu prijavu. Prijave za učešće u javnom nadmetanju potrebno je podneti na pisarnici Gradske uprave Grada Beograda u Ulici 27. marta 43-45 ili poslati poštom. Javno nadmetanje će se održati 7. oktobra u 12 časova u sali II u suterenu poslovne zgrade Gradske uprave Grada Beograda u Ulici 27. marta 43-45. Javno nadmetanje sprovešće Komisija za sprovođenje postupka otuđenja javnim nadmetanjem nepokretnosti na kojima je nosilac prava javne svojine Grad Beograd.

15.09.2016. u 15:00

izvor: beograd.rs
lisica.rs | networkit.rs | pcberza.rs   Prijatelji : Otkup automobila Beograd | Selidbe Beograd
 Bginfo.rs na Facebook-u
Novi Sad Vrnjačka Banja Kragujevac SokoBanja Vrnjačka Banja smeštaj Niš